+90.216.4664594
info@geoteknoloji.com

Araştırma

Günümüzde teknoloji hayatımızın en önemli parçası… Teknolojinin sürekli gelişmesinde ise mühendislik hizmetlerinde elde edilen deneyimlerin ve yeni gereksinimlerin rol aldığı yadsınamaz.

GEOTEKNOLOJİ son yıllarda yoğun olarak zemin inşaat ve uygulama hizmetleri sunmaktaysa da, mühendislik hizmetleri kökenli bir geçmişe sahip olduğunu unutmamıştır. Çözüm odaklı tasarımın geleneğinin temelinde mühendislik hizmetleri vardır. Araştırma ruhunu yitirmeden ve sebep sonuç ilişkisini gözden kaçırmadan güncel teknolojiye uygun en yararlı çözümü bulmak asıl amaçtır. Zemin ve İnşaat teknolojilerini yakından takip etme ve uygulama prensibimizin temelinde yıllardır olduğu gibi “en uygun mühendislik çözümlerini sunma” ilkesi bulunmaktadır.

Mühendislik hizmetleri, farklı disiplinlerde sahada ölçüm-örnekleme, yerinde ve laboratuarda deneylerle araştırmaların yapılmasını, bu veriler ışığında rapor ve proje hazırlanmasını kapsamaktadır. Uzman mühendis kadrosu ve deneyimli ekipleri ile verilen araştırma hizmetleri aşağıdaki ana başlıklar altında özetlenebilir.

GEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR

 • Darbeli-Rotary, Karotlu Sondaj
 • Sondajlı Zemin Araştırmaları
 • Sıvılaşma, Taşıma gücü, Oturma Analizleri
 • İskele, Dolfen, Boru hattı, Tarama amaçlı Deniz Tabanı Geoteknik Araştırmaları
 • Laboratuar Deneyleri
 • Arazi deneyleri
 • Pressiyometre
 • CPT
 • Arazi Vane

JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR

 • Mühendislik Jeolojisi Araştırmaları
 • Heyelan Araştırmaları
 • Hidrojeolojik Araştırmalar
 • Güzergâh Jeolojisi Araştırmaları
 • Baraj Yeri Jeolojisi Araştırmaları
 • Çevre Jeolojisi Araştırmaları
 • Haritalama
 • Hammadde Araştırmaları
 • Ocak işletim planlaması
 • Rezerv Hesapları

JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR

 • Rezistivite Ölçümleri
 • Sismik Ölçümler
 • Mikrotremor
 • Geo-radar

YAPI İNCELEMELERİ

 • Projeye uygunluk denetimi
 • Beton mukavemeti ölçümü
 • Donatı ölçümü
 • Ultrasonik yöntemle betonarme sistem dayanımı ve çatlak ölçümleri
 • Yapı Deprem Dayanımı Etüdü
 • Statik Röleve
 • Beton ve Demir örnek alımı